Logo THÔNG TIN KHOA HỌC CÁ NHÂN
Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Hương
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 14/07/1973
Chức vụ: Giáo viên trung học
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo:
Diện chính sách:
Ngạch/CDNN: Giáo viên trung học
Trình độ đào tạo: Thạc sĩ; Chuyên ngành: Ngôn ngữ học ứng dụng; Tại: Trường ĐH LA Trobe, Australia
Lĩnh vực NC
Chức danh KH:
Tiếng Anh: CN
Ngoại ngữ: A Pháp
Tin học:
Đơn vị công tác: Khoa Ngoại ngữ
 
TTĐề tài
1 Cấp cơ sở (trường): How to bring culture into the classroom?. Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Thu Hương. Năm bắt đầu: 2014 - Năm kết thúc: 2015.
2 Cấp cơ sở (trường): Solutions for bringing Culture into the classroom. Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Thu Hương. Năm bắt đầu: 2015 - Năm kết thúc: 2016.
3 Cấp cơ sở (trường): American Culture. Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Thu Hương. Năm bắt đầu: 2016 - Năm kết thúc: 2017.
4 Cấp cơ sở (trường): Advanced American Culture. Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Thu Hương. Năm bắt đầu: 2017 - Năm kết thúc: 2018.
 
* Trong nước
TTBài báo, báo cáo
No records to display.
* Ngoài nước
TTBài báo, báo cáo
No records to display.
 
TTSách, giáo trình
No records to display.
 
TTHọ và tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnNăm bảo vệ
No records to display.
 
TTNăm nhậnHình thứcCơ quan khenSốNgày
No records to display.

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

CÁC ĐƠN VỊ