Logo THÔNG TIN KHOA HỌC CÁ NHÂN
Họ và tên: Nguyễn Diệp Minh Thy
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 10/07/1982
Chức vụ: Giảng viên (hạng III)
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo:
Diện chính sách:
Ngạch/CDNN: Giảng viên
Trình độ đào tạo: Thạc sĩ; Chuyên ngành: Triết học; Tại: Trường ĐH KH & XH Nhân Văn TP.HCM
Lĩnh vực NC Triết học, tư tưởng Hồ Chí Minh
Chức danh KH:
Tiếng Anh: B
Ngoại ngữ:
Tin học: B
Đơn vị công tác: Bộ môn Lý luận Chính trị
 
TTĐề tài
1 Cấp khoa: Tài liệu tham khảo môn Kinh tế chính trị - Phần 2 (Dành cho hệ Trung cấp kinh tế). Chủ nhiệm: Nguyễn Diệp Minh Thy. Năm bắt đầu: 2015 - Năm kết thúc: 2016.
2 Cấp khoa: Vận dụng quan điểm lịch sử - cụ thể nghiên cứu mối quan hệ giữa vấn đề dân tộc và vấn đề giai cấp theo tư tưởng Hồ Chí Minh. Chủ nhiệm: Nguyễn Diệp Minh Thy. Năm bắt đầu: 2016 - Năm kết thúc: 2017.
3 Cấp khoa: Một số luận điểm vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin của Hồ Chí Minh ở Việt Nam. Chủ nhiệm: Nguyễn Diệp Minh Thy. Năm bắt đầu: 2017 - Năm kết thúc: 2018.
4 Cấp khoa: Bài giảng học phần Chính trị 2 (Dành cho hệ Cao đẳng ngoài sư phạm). Chủ nhiệm: Nguyễn Diệp Minh Thy. Năm bắt đầu: 2018 - Năm kết thúc: 2019.
 
* Trong nước
TTBài báo, báo cáo
No records to display.
* Ngoài nước
TTBài báo, báo cáo
No records to display.
 
TTSách, giáo trình
No records to display.
 
TTHọ và tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnNăm bảo vệ
No records to display.
 
TTNăm nhậnHình thứcCơ quan khenSốNgày
1 2012 Giấy khen Sở Tài chính tỉnh Đồng Nai01/QĐ - STC06/01/2012
2 2013 Giấy khen Sở Tài chính tỉnh Đồng Nai09/QĐ - STC15/01/2013
3 2014 Giấy chứng nhận Sở Giáo dục - Đào tạo tỉnh Đồng Nai522/QĐ.GD - ĐT30/06/2014

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

CÁC ĐƠN VỊ