Logo THÔNG TIN KHOA HỌC CÁ NHÂN
Họ và tên: Phạm Ngọc Thanh Tâm
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 16/05/1982
Chức vụ: Giảng viên (hạng III)
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo:
Diện chính sách:
Ngạch/CDNN: Giảng viên
Trình độ đào tạo: Thạc sĩ; Chuyên ngành: Lý luận & PPDHBM Hóa học; Tại: Trường ĐH Sư Phạm TP.HCM
Lĩnh vực NC Nghiên cứu về khoa học giáo dục, lí luận và PPDH Hóa học
Chức danh KH:
Tiếng Anh: CN
Ngoại ngữ:
Tin học: B
Đơn vị công tác: Khoa Sư phạm Khoa học Tự nhiên
 
TTĐề tài
1 Cấp cơ sở (trường): Applying specialized English to help chemistry pedagogy students improve teaching quality on The periodic table. Chủ nhiệm: Phạm Ngọc Thanh Tâm. Năm bắt đầu: 2020 - Năm kết thúc: 2021.
2 Cấp cơ sở (trường): Applying specialized English to help chemistry pedagogy students improve teaching quality on The Atomic struture. Chủ nhiệm: Phạm Ngọc Thanh Tâm. Năm bắt đầu: 2020 - Năm kết thúc: 2021.
 
* Trong nước
TTBài báo, báo cáo
No records to display.
* Ngoài nước
TTBài báo, báo cáo
No records to display.
 
TTSách, giáo trình
No records to display.
 
TTHọ và tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnNăm bảo vệ
No records to display.
 
TTNăm nhậnHình thứcCơ quan khenSốNgày
No records to display.

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

CÁC ĐƠN VỊ