Logo THÔNG TIN KHOA HỌC CÁ NHÂN
 
TTĐề tài
1 Cấp cơ sở (trường): Applying specialized English to help chemistry pedagogy students improve teaching quality on The periodic table. Chủ nhiệm: Phạm Ngọc Thanh Tâm. Năm bắt đầu: 2020 - Năm kết thúc: 2021.
2 Cấp cơ sở (trường): Applying specialized English to help chemistry pedagogy students improve teaching quality on The Atomic struture. Chủ nhiệm: Phạm Ngọc Thanh Tâm. Năm bắt đầu: 2020 - Năm kết thúc: 2021.

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

CÁC ĐƠN VỊ