Logo THÔNG TIN KHOA HỌC CÁ NHÂN
Họ và tên: Nguyễn Bích Quyên
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 19/12/1985
Chức vụ: Giảng viên (hạng III)
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo:
Diện chính sách:
Ngạch/CDNN: Giảng viên
Trình độ đào tạo: Thạc sĩ; Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh; Tại: Học Viện CN Hoàng Gia Melbourne (RMIT)
Lĩnh vực NC
Chức danh KH:
Tiếng Anh: CN
Ngoại ngữ:
Tin học: B
Đơn vị công tác: Khoa Kinh tế
 
TTĐề tài
1 Cấp khoa: Đề cương ôn tập môn Marketing căn bản. Chủ nhiệm: Bùi Xuân Diễn. Thành viên: Nguyễn Bích Quyên. Năm bắt đầu: 2014 - Năm kết thúc: 2014.
2 Cấp khoa: Đề cương ôn tập môn Quản trị rủi ro. Chủ nhiệm: Nguyễn Bích Quyên. Năm bắt đầu: 2014 - Năm kết thúc: 2015.
3 Cấp khoa: Phong cách lãnh đạo tại các công ty vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Chủ nhiệm: Nguyễn Bích Quyên. Năm bắt đầu: 2015 - Năm kết thúc: 2016.
4 Cấp khoa: Đề cương ôn tập môn Quản trị Thương hiệu. Chủ nhiệm: Nguyễn Bích Quyên. Năm bắt đầu: 2017 - Năm kết thúc: 2018.
5 Cấp khoa: Các bài tập luyện tập môn Đọc - Tiếng anh chuyên ngành. Chủ nhiệm: Nguyễn Bích Quyên. Năm bắt đầu: 2018 - Năm kết thúc: 2019.
 
* Trong nước
TTBài báo, báo cáo
No records to display.
* Ngoài nước
TTBài báo, báo cáo
No records to display.
 
TTSách, giáo trình
No records to display.
 
TTHọ và tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnNăm bảo vệ
No records to display.
 
TTNăm nhậnHình thứcCơ quan khenSốNgày
No records to display.

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

CÁC ĐƠN VỊ