Logo THÔNG TIN KHOA HỌC CÁ NHÂN
Họ và tên: Mai Thị Lan Anh
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 26/10/1970
Chức vụ: Giảng viên (hạng III)
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo:
Diện chính sách:
Ngạch/CDNN: Giảng viên
Trình độ đào tạo: Thạc sĩ; Chuyên ngành: Giảng dạy tiếng Anh ; Tại: Trường ĐH Canberra Australia
Lĩnh vực NC
Chức danh KH:
Tiếng Anh: ThS
Ngoại ngữ:
Tin học: A
Đơn vị công tác: Khoa Ngoại ngữ
 
TTĐề tài
1 Cấp cơ sở (trường): Key Principles in Developing the Speaking Skill. Chủ nhiệm: Mai Thị Lan Anh. Năm bắt đầu: 2012 - Năm kết thúc: 2013.
2 Cấp cơ sở (trường): Bài tập hỗ trợ môn Ngữ pháp (dành cho sinh viên ĐHSP năm 2) . Chủ nhiệm: Mai Thị Lan Anh. Năm bắt đầu: 2013 - Năm kết thúc: 2014.
3 Cấp cơ sở (trường): Bài tập hỗ trợ môn viết 3. Chủ nhiệm: Mai Thị Lan Anh. Năm bắt đầu: 2014 - Năm kết thúc: 2015.
4 Cấp cơ sở (trường): Bài tập hỗ trợ môn ngữ pháp 2 dành cho sinh viên hệ cao đẳng. Chủ nhiệm: Mai Thị Lan Anh. Năm bắt đầu: 2015 - Năm kết thúc: 2016.
5 Cấp cơ sở (trường): Bài giảng môn viết 2. Chủ nhiệm: Mai Thị Lan Anh. Năm bắt đầu: 2016 - Năm kết thúc: 2017.
 
* Trong nước
TTBài báo, báo cáo
No records to display.
* Ngoài nước
TTBài báo, báo cáo
No records to display.
 
TTSách, giáo trình
No records to display.
 
TTHọ và tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnNăm bảo vệ
No records to display.
 
TTNăm nhậnHình thứcCơ quan khenSốNgày
1 1998 Bằng khen UBND Tỉnh Đồng Nai2784/QĐKT22/7/1998
2 2003 Bằng khen UBND Tỉnh Đồng Nai4287/ QĐKT13/11/2003
3 2004 Bằng khen UBND Tỉnh Đồng Nai3720/ QĐKT31/8/2004
4 2004 Bằng khen UBND Tỉnh Đồng Nai743/ QĐKT16/3/2004
5 2004 Bằng khen UBND Tỉnh Đồng Nai5288/ QĐKT28/10/2004
6 2006 Bằng khen UBND Tỉnh Đồng Nai7867/ QĐ-UBND16/8/2006
7 2008 Bằng khen UBND Tỉnh Đồng Nai3814/ QĐ-UBND17/10/2008
8 2004 Bằng khen Bộ Giáo dục5012/QĐ/BGD&ĐT01/9/2004
9 2005 Bằng khen Bộ Giáo dục6454/ QĐ/BGD&ĐT14/11/2005
10 2015 Bằng khen UBND Tỉnh Đồng Nai2650/QĐ-UBND03/9/2015

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

CÁC ĐƠN VỊ