Logo THÔNG TIN KHOA HỌC CÁ NHÂN
Họ và tên: Đặng Thị Ánh Nguyệt
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 12/03/1987
Chức vụ: Giảng viên (hạng III)
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo:
Diện chính sách:
Ngạch/CDNN: Giảng viên
Trình độ đào tạo: Thạc sĩ; Chuyên ngành: Triết học; Tại: Trường ĐH KH & XH Nhân Văn TP.HCM
Lĩnh vực NC Các môn Lý luận chính trị
Chức danh KH:
Tiếng Anh: B
Ngoại ngữ:
Tin học: B
Đơn vị công tác: Bộ môn Lý luận Chính trị
 
TTĐề tài
1 Cấp cơ sở (trường): Tài liệu tham khảo môn Giáo dục chính trị (dành cho hệ trung cấp chuyên nghiệp). Chủ nhiệm: Đặng Thị Ánh Nguyệt. Năm bắt đầu: 2013 - Năm kết thúc: 2014.
Minh chứng: Đa nghiệm thu.
2 Cấp cơ sở (trường): Tài liệu hỏi đáp học phần Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin (phần thứ ba). Chủ nhiệm: Đặng Thị Ánh Nguyệt. Năm bắt đầu: 2015 - Năm kết thúc: 2016.
Minh chứng: Đã nghiệm thu.
3 Cấp cơ sở (trường): Giải đáp một số thuật ngữ cơ bản của môn học Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin (phần thứ nhất). Chủ nhiệm: Đặng Thị Ánh Nguyệt. Năm bắt đầu: 2016 - Năm kết thúc: 2017.
Minh chứng: Đã nghiệm thu.
4 Cấp cơ sở (trường): Giải đáp một số thuật ngữ cơ bản của môn học Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin (phần thứ hai). Chủ nhiệm: Đặng Thị Ánh Nguyệt. Năm bắt đầu: 2017 - Năm kết thúc: 2018.
Minh chứng: Đã nghiệm thu.
 
* Trong nước
TTBài báo, báo cáo
No records to display.
* Ngoài nước
TTBài báo, báo cáo
No records to display.
 
TTSách, giáo trình
No records to display.
 
TTHọ và tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnNăm bảo vệ
No records to display.
 
TTNăm nhậnHình thứcCơ quan khenSốNgày
No records to display.

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

CÁC ĐƠN VỊ