Logo THÔNG TIN KHOA HỌC CÁ NHÂN
 
TTTên học phần/môn họcNămĐối tượngNơi dạy
1 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 2012sinh viên đại học, cao đẳngTrường Đại học Đồng Nai
2 Chính trị 2012HS_SV hệ Trung cấpTrường Đại học Đồng Nai

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

CÁC ĐƠN VỊ