Logo THÔNG TIN KHOA HỌC CÁ NHÂN
Họ và tên: Lê Xuân Hùng
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 19/11/1974
Chức vụ: Giảng viên (hạng III)
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo:
Diện chính sách:
Ngạch/CDNN: Giảng viên
Trình độ đào tạo: Thạc sĩ; Chuyên ngành: Công nghệ thông tin; Tại: Học viện CN BCVT
Lĩnh vực NC - Công nghệ phần mềm
Chức danh KH:
Tiếng Anh: Đại học
Ngoại ngữ:
Tin học: ThS
Đơn vị công tác: Khoa Sư phạm Khoa học Tự nhiên
 
TTĐề tài
1 Cấp cơ sở (trường): Xây dựng và quản lý hệ thống website tương thích đa thiết bị phục vụ công tác quản lý tại trường Đại học Đồng Nai. Chủ nhiệm: Trần Minh Hùng. Thành viên: Lê Xuân Hùng, Nguyễn Văn Tuấn. Năm bắt đầu: 2014 - Năm kết thúc: 2016.
Minh chứng: http://dnpu.edu.vn
2 Cấp cơ sở (trường): Xây dựng Văn phòng điện tử cho trường Đại học Đồng Nai. Chủ nhiệm: Nguyễn Văn Tuấn. Thành viên: Lê Xuân Hùng, Nguyễn Hồng Phúc. Năm bắt đầu: 2016 - Năm kết thúc: 2017.
Minh chứng: http://vpdt.dnpu.edu.vn
3 Cấp cơ sở (trường): Xây dựng Phần mềm điều khiển thi trắc nghiệm. Chủ nhiệm: Lê Xuân Hùng. Thành viên: Nguyễn Văn Tuấn. Năm bắt đầu: 2017 - Năm kết thúc: 2018.
 
* Trong nước
TTBài báo, báo cáo
No records to display.
* Ngoài nước
TTBài báo, báo cáo
No records to display.
 
TTSách, giáo trình
No records to display.
 
TTHọ và tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnNăm bảo vệ
No records to display.
 
TTNăm nhậnHình thứcCơ quan khenSốNgày
No records to display.

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

CÁC ĐƠN VỊ