Logo THÔNG TIN KHOA HỌC CÁ NHÂN
 
Bậc đào tạoHệ đào tạoNơi đào tạoNgành họcNăm tốt nghiệp
Đại họcChính quyĐại học Khoa học Tự nhiên TP. HCMCông nghệ thông tin2004
Cao họcChính quyHọc viện Công nghệ BCVTCông nghệ thông tin2011

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

CÁC ĐƠN VỊ