Logo THÔNG TIN KHOA HỌC CÁ NHÂN
 
TTĐề tài
1 Cấp cơ sở (trường): Xây dựng và quản lý hệ thống website tương thích đa thiết bị phục vụ công tác quản lý tại trường Đại học Đồng Nai. Chủ nhiệm: Trần Minh Hùng. Thành viên: Lê Xuân Hùng, Nguyễn Văn Tuấn. Năm bắt đầu: 2014 - Năm kết thúc: 2016.
Minh chứng: http://dnpu.edu.vn
2 Cấp cơ sở (trường): Xây dựng Văn phòng điện tử cho trường Đại học Đồng Nai. Chủ nhiệm: Nguyễn Văn Tuấn. Thành viên: Lê Xuân Hùng, Nguyễn Hồng Phúc. Năm bắt đầu: 2016 - Năm kết thúc: 2017.
Minh chứng: http://vpdt.dnpu.edu.vn
3 Cấp cơ sở (trường): Xây dựng Phần mềm điều khiển thi trắc nghiệm. Chủ nhiệm: Lê Xuân Hùng. Thành viên: Nguyễn Văn Tuấn. Năm bắt đầu: 2017 - Năm kết thúc: 2018.

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

CÁC ĐƠN VỊ