Logo THÔNG TIN KHOA HỌC CÁ NHÂN
Họ và tên: Hoàng Thị Kiều Nguyệt Nga
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 22/12/1981
Chức vụ: Phó Trưởng phòng (KT trưởng)
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo:
Diện chính sách:
Ngạch/CDNN: Kế toán viên
Trình độ đào tạo: Thạc sĩ; Chuyên ngành: Kế toán; Tại: Trường ĐH Lạc Hồng
Lĩnh vực NC
Chức danh KH:
Tiếng Anh: B
Ngoại ngữ:
Tin học: B
Đơn vị công tác: Phòng Kế hoạch - Tài chính
 
TTĐề tài
1 Cấp cơ sở (trường): Giáo trình kế toán tài chính -Phần 2. Chủ nhiệm: H. Thành viên: H. Năm bắt đầu: 2017 - Năm kết thúc: 2019.
 
* Trong nước
TTBài báo, báo cáo
No records to display.
* Ngoài nước
TTBài báo, báo cáo
No records to display.
 
TTSách, giáo trình
No records to display.
 
TTHọ và tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnNăm bảo vệ
No records to display.
 
TTNăm nhậnHình thứcCơ quan khenSốNgày
1 2002 Giấy khen Sở Y tế Đồng Nai25/QĐ-KT 
2 2003 Giấy khen Sở Y tế Đồng Nai44/QĐ-KT 
3 2004 Giấy khen Sở Y tế Đồng Nai  
4 2005 Giấy khen Trường Chính trị tỉnh Đồng Nai97/QĐ-KT 
5 2007 Giấy khen Sở Y tế Đồng Nai122/QĐ-KT 
6 2008 Giấy khen Sở Y tế Đồng Nai41/QĐ-KT 
7 2012-2013 Chiến sĩ thi đua cơ sở Trường Đại học Đồng Nai476/QĐ 
8 2013-2014 Bằng khen UBND tỉnh Đồng Nai2650/QĐ 
9 2014-2015 Bằng khen UBND tỉnh Đồng Nai2650/QĐ 
10 2015 Giấy khen Đảng bộ Trường Đại học Đồng Nai607/QĐ 
11 2015-2016 Giấy khen Trường Đại học Đồng Nai633/QĐ 
12 2016 Giấy khen Đảng bộ Trường Đại học Đồng Nai  

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

CÁC ĐƠN VỊ