Logo THÔNG TIN KHOA HỌC CÁ NHÂN
 
TTNăm nhậnHình thứcCơ quan khenSốNgày
1 2002 Giấy khen Sở Y tế Đồng Nai25/QĐ-KT 
2 2003 Giấy khen Sở Y tế Đồng Nai44/QĐ-KT 
3 2004 Giấy khen Sở Y tế Đồng Nai  
4 2005 Giấy khen Trường Chính trị tỉnh Đồng Nai97/QĐ-KT 
5 2007 Giấy khen Sở Y tế Đồng Nai122/QĐ-KT 
6 2008 Giấy khen Sở Y tế Đồng Nai41/QĐ-KT 
7 2012-2013 Chiến sĩ thi đua cơ sở Trường Đại học Đồng Nai476/QĐ 
8 2013-2014 Bằng khen UBND tỉnh Đồng Nai2650/QĐ 
9 2014-2015 Bằng khen UBND tỉnh Đồng Nai2650/QĐ 
10 2015 Giấy khen Đảng bộ Trường Đại học Đồng Nai607/QĐ 
11 2015-2016 Giấy khen Trường Đại học Đồng Nai633/QĐ 
12 2016 Giấy khen Đảng bộ Trường Đại học Đồng Nai  

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

CÁC ĐƠN VỊ