Logo THÔNG TIN KHOA HỌC CÁ NHÂN
Họ và tên: Bùi Nguyên Phương Thủy
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 19/12/1969
Chức vụ: Giảng viên (hạng III)
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo:
Diện chính sách:
Ngạch/CDNN: Giảng viên
Trình độ đào tạo: Đại học; Chuyên ngành: Sư phạm anh văn; Tại: Trường ĐH Sư Phạm TP.HCM
Lĩnh vực NC
Chức danh KH:
Tiếng Anh: CN
Ngoại ngữ:
Tin học:
Đơn vị công tác: Khoa Ngoại ngữ
 
TTĐề tài
1 Cấp cơ sở (trường): Bài giảng học phần tiếng Anh 2 phần 2. Chủ nhiệm: Bùi Nguyên Phương Thủy. Năm bắt đầu: 2016 - Năm kết thúc: 2017.
2 Cấp cơ sở (trường): Các dạng bài tập Đọc hiểu anh văn cơ bản 2. Chủ nhiệm: Bùi Nguyên Phương Thủy. Năm bắt đầu: 2015 - Năm kết thúc: 2016.
3 Cấp cơ sở (trường): Các dạng bài tập Đọc hiểu anh văn cơ bản 1. Chủ nhiệm: Bùi Nguyên Phương Thủy. Năm bắt đầu: 2014 - Năm kết thúc: 2015.
4 Cấp cơ sở (trường): Tài liệu tham khảo học phần tiếng Anh 2 B1. Chủ nhiệm: Bùi Nguyên Phương Thủy. Năm bắt đầu: 2017 - Năm kết thúc: 2018.
 
* Trong nước
TTBài báo, báo cáo
No records to display.
* Ngoài nước
TTBài báo, báo cáo
No records to display.
 
TTSách, giáo trình
No records to display.
 
TTHọ và tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnNăm bảo vệ
No records to display.
 
TTNăm nhậnHình thứcCơ quan khenSốNgày
No records to display.

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

CÁC ĐƠN VỊ