Logo THÔNG TIN KHOA HỌC CÁ NHÂN
Họ và tên: Hoàng Thị Ngọc Điệp
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 24/11/1988
Chức vụ: Giảng viên (hạng III)
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo:
Diện chính sách:
Ngạch/CDNN: Giảng viên
Trình độ đào tạo: Thạc sĩ; Chuyên ngành: Tài chính ngân hàng; Tại:
Lĩnh vực NC
Chức danh KH:
Tiếng Anh: Toeic
Ngoại ngữ:
Tin học: B
Đơn vị công tác: Khoa Kinh tế
 
TTĐề tài
1 Cấp cơ sở (trường): Thực trạng cho vay tiêu dùng tại Việt Nam. Chủ nhiệm: Hoàng Thị Ngọc Điệp. Năm bắt đầu: 2015 - Năm kết thúc: 2016.
2 Cấp cơ sở (trường): Các nhân tố ảnh hưởng đến kết quả học tập của sinh viên khoa kinh tế trường ĐH Đồng Nai. Chủ nhiệm: Đinh Thị Hoá. Thành viên: Đinh Thị Hoá, Hoàng Thị Ngọc Điệp, Lê Thị Kim Tuyên. Năm bắt đầu: 2017 - Năm kết thúc: 2019.
 
* Trong nước
TTBài báo, báo cáo
No records to display.
* Ngoài nước
TTBài báo, báo cáo
No records to display.
 
TTSách, giáo trình
No records to display.
 
TTHọ và tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnNăm bảo vệ
No records to display.
 
TTNăm nhậnHình thứcCơ quan khenSốNgày
No records to display.

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

CÁC ĐƠN VỊ