Logo THÔNG TIN KHOA HỌC CÁ NHÂN
Họ và tên: Võ Thị Mộng Thu
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 20/06/1967
Chức vụ: Phó Trưởng khoa
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo:
Diện chính sách:
Ngạch/CDNN: Giảng viên
Trình độ đào tạo: Thạc sĩ; Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh (MBA); Tại: Học Viện Công Nghệ Á Châu
Lĩnh vực NC
Chức danh KH:
Tiếng Anh: CN
Ngoại ngữ:
Tin học:
Đơn vị công tác: Khoa Ngoại ngữ
 
TTĐề tài
1 Cấp khoa: Bài giảng môn Đọc 1,2. Chủ nhiệm: Võ Thị Mộng Thu. Năm bắt đầu: 2016 - Năm kết thúc: 2017.
2 Cấp khoa: Tài liệu giảng dạy môn Đàm phàn dành cho hệ CĐ tiếng Anh. Chủ nhiệm: Võ Thị Mộng Thu. Năm bắt đầu: 2015 - Năm kết thúc: 2016.
3 Cấp khoa: Tài liệu giảng dạy môn Đọc tiếng anh thương mại 4 dành cho sinh viên avtm năm 3. Chủ nhiệm: Võ Thị mộng Thu. Năm bắt đầu: 2014 - Năm kết thúc: 2015.
4 Cấp khoa: Tài liệu giảng dạy môn Đọc tiếng anh thương mại 3 dành cho sinh viên anh văn thương mại năm 3. Chủ nhiệm: Võ Thị Mộng Thu. Năm bắt đầu: 2013 - Năm kết thúc: 2014.
5 Cấp khoa: Tài liệu giảng dạy môn Đọc tiếng anh thương mại 1,2 dành cho sinh viên anh văn thương mại năm 1. Chủ nhiệm: Võ Thị Mộng Thu. Năm bắt đầu: 2012 - Năm kết thúc: 2013.
 
* Trong nước
TTBài báo, báo cáo
No records to display.
* Ngoài nước
TTBài báo, báo cáo
No records to display.
 
TTSách, giáo trình
No records to display.
 
TTHọ và tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnNăm bảo vệ
No records to display.
 
TTNăm nhậnHình thứcCơ quan khenSốNgày
1 2016 Bằng khen UBND tỉnh Đồng Nai323406/10/2016
2 2016 Bằng khen UBND tỉnh Đồng Nai262116/08/2016
3 2014 Chiến sĩ thi đua cấp Tỉnh UBND tỉnh Đồng Nai111521/04/2014
4 2012 Bằng khen UBND tỉnh Đồng Nai248629/08/2012

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

CÁC ĐƠN VỊ