Logo THÔNG TIN KHOA HỌC CÁ NHÂN
Họ và tên: Đặng Thị Tuyết Nhung
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 14/06/1979
Chức vụ: Trưởng Bộ môn
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo:
Diện chính sách:
Ngạch/CDNN: Giảng viên
Trình độ đào tạo: Thạc sĩ; Chuyên ngành: LL & PP dạy học tiếng anh; Tại: Trường ĐH Victoria Australia
Lĩnh vực NC Investigating Vocational High School Students' Attitudes toward Speaking English and Their Student-Student Interaction through Group work in Speaking classes.
Chức danh KH:
Tiếng Anh: ThS
Ngoại ngữ:
Tin học: B
Đơn vị công tác: Khoa Ngoại ngữ
 
TTĐề tài
1 Cấp cơ sở (trường): Bài Tập Bổ Sung Tiếng Anh Cơ Bản 1- dành cho Sinh viên hệ Cao Đẳng. Chủ nhiệm: Đặng Thị Tuyết Nhung. Năm bắt đầu: 2013 - Năm kết thúc: 2013.
2 Cấp cơ sở (trường): Tài Liệu Hỗ Trợ Giảng Dạy Môn Nói 1 - dành cho Sinh Viên năm nhất ngành Tiếng Anh Thương Mại. Chủ nhiệm: Đặng Thị Tuyết Nhung. Năm bắt đầu: 2014 - Năm kết thúc: 2014.
3 Cấp cơ sở (trường): Bài Tập Hổ Trợ môn Ngữ Pháp 1 -dành cho Sinh Viên hệ Cao Đẳng ngành Tiếng Anh Thương Mại. Chủ nhiệm: Đặng Thị Tuyết Nhung. Năm bắt đầu: 2015 - Năm kết thúc: 2015.
4 Cấp cơ sở (trường): Bài tập hỗ trợ môn Ngữ Pháp 2 -Dành cho sinh viên ngành Cao Đẳng Tiếng Anh. Chủ nhiệm: Đặng Thị Tuyết Nhung. Năm bắt đầu: 2016 - Năm kết thúc: 2016.
5 Cấp cơ sở (trường): Tài Liệu Giảng Dạy Môn Nói 1 - dành cho Sinh Viên hệ Đại Học ngành Ngôn Ngữ Anh. Chủ nhiệm: Đặng Thị Tuyết Nhung. Năm bắt đầu: 2017 - Năm kết thúc: 2017.
 
* Trong nước
TTBài báo, báo cáo
No records to display.
* Ngoài nước
TTBài báo, báo cáo
No records to display.
 
TTSách, giáo trình
No records to display.
 
TTHọ và tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnNăm bảo vệ
No records to display.
 
TTNăm nhậnHình thứcCơ quan khenSốNgày
1 2016 Chiến sĩ thi đua cơ sở hoàn thành xuất sắc876/QĐ-DHĐN22/08/2016
2 2017 Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở Hoàn thành xuất sắc nhiệm vư971 / QĐ-ĐHĐN22/08/2018

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

CÁC ĐƠN VỊ