Logo THÔNG TIN KHOA HỌC CÁ NHÂN
 
TTĐề tài
1 Cấp cơ sở (trường): Bài Tập Bổ Sung Tiếng Anh Cơ Bản 1- dành cho Sinh viên hệ Cao Đẳng. Chủ nhiệm: Đặng Thị Tuyết Nhung. Năm bắt đầu: 2013 - Năm kết thúc: 2013.
2 Cấp cơ sở (trường): Tài Liệu Hỗ Trợ Giảng Dạy Môn Nói 1 - dành cho Sinh Viên năm nhất ngành Tiếng Anh Thương Mại. Chủ nhiệm: Đặng Thị Tuyết Nhung. Năm bắt đầu: 2014 - Năm kết thúc: 2014.
3 Cấp cơ sở (trường): Bài Tập Hổ Trợ môn Ngữ Pháp 1 -dành cho Sinh Viên hệ Cao Đẳng ngành Tiếng Anh Thương Mại. Chủ nhiệm: Đặng Thị Tuyết Nhung. Năm bắt đầu: 2015 - Năm kết thúc: 2015.
4 Cấp cơ sở (trường): Bài tập hỗ trợ môn Ngữ Pháp 2 -Dành cho sinh viên ngành Cao Đẳng Tiếng Anh. Chủ nhiệm: Đặng Thị Tuyết Nhung. Năm bắt đầu: 2016 - Năm kết thúc: 2016.
5 Cấp cơ sở (trường): Tài Liệu Giảng Dạy Môn Nói 1 - dành cho Sinh Viên hệ Đại Học ngành Ngôn Ngữ Anh. Chủ nhiệm: Đặng Thị Tuyết Nhung. Năm bắt đầu: 2017 - Năm kết thúc: 2017.

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

CÁC ĐƠN VỊ