Logo THÔNG TIN KHOA HỌC CÁ NHÂN
 
TTNăm nhậnHình thứcCơ quan khenSốNgày
1 2016 Chiến sĩ thi đua cơ sở hoàn thành xuất sắc876/QĐ-DHĐN22/08/2016
2 2017 Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở Hoàn thành xuất sắc nhiệm vư971 / QĐ-ĐHĐN22/08/2018

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

CÁC ĐƠN VỊ