Logo THÔNG TIN KHOA HỌC CÁ NHÂN
Họ và tên: Lê Thị Kim Oanh
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 03/08/1964
Chức vụ: Giảng viên (hạng III)
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo:
Diện chính sách:
Ngạch/CDNN: Giảng viên
Trình độ đào tạo: Thạc sĩ; Chuyên ngành: Giáo dục chính trị ; Tại: Trường ĐH Vinh
Lĩnh vực NC Chính trị
Chức danh KH:
Tiếng Anh: B1
Ngoại ngữ:
Tin học: B
Đơn vị công tác: Bộ môn Lý luận Chính trị
 
TTĐề tài
1 Cấp khoa: Tài liệu Hỏi – Đáp môn Giáo dục Chính trị phần II: Đường lối Cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam thời kỳ đổi mới và Tu dưỡng, rèn luyện để trở thành người công dân tốt, người lao động tốt (Dành cho hệ Trung cấp chuyên nghiệp). Chủ nhiệm: Lê Thị Kim Oanh. Năm bắt đầu: 2015 - Năm kết thúc: 2016.
2 Cấp khoa: Tìm hiểu bài học kinh nghiệm Đại đoàn kết dân tộc của Đảng cộng sản Việt Nam thời kỳ đổi mới. Chủ nhiệm: Lê Thị Kim Oanh. Năm bắt đầu: 2016 - Năm kết thúc: 2017.
3 Cấp khoa: Bài học kinh nghiệm về nắm vững ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội của Đảng cộng sản Việt Nam trong thời kỳ đổi mới. Chủ nhiệm: Lê Thị Kim Oanh. Năm bắt đầu: 2017 - Năm kết thúc: 2018.
4 Cấp khoa: Bài học kinh nghiệm về lấy dân làm gốc của Đảng cộng sản Việt Nam trong thời kỳ đổi mới. Chủ nhiệm: Lê Thị Kim Oanh. Năm bắt đầu: 2018 - Năm kết thúc: 2019.
 
* Trong nước
TTBài báo, báo cáo
No records to display.
* Ngoài nước
TTBài báo, báo cáo
No records to display.
 
TTSách, giáo trình
No records to display.
 
TTHọ và tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnNăm bảo vệ
No records to display.
 
TTNăm nhậnHình thứcCơ quan khenSốNgày
1 1999 Bằng khen Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai06/QĐKT18/9/1999
2 2001 Bằng khen Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai32/QĐKT1/10/2001
3 2003 Bằng khen Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai10/QĐKT26/8/2003
4 2005 Bằng khen Tổng Liên đoàn Lao động Việt nam123/QĐ.LĐLĐ25/2/2005
5 2015 Bằng khen Ủy Ban nhân dân Tỉnh Đồng Nai689/QĐ.UBND24/3/2015

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

CÁC ĐƠN VỊ