Logo THÔNG TIN KHOA HỌC CÁ NHÂN
Họ và tên: Nguyễn Thu Thủy
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 24/07/1971
Chức vụ: Giảng viên (hạng III)
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo:
Diện chính sách:
Ngạch/CDNN: Giảng viên
Trình độ đào tạo: Thạc sĩ; Chuyên ngành: Kinh tế học; Tại: Trường ĐH Mở TP.HCM
Lĩnh vực NC
Chức danh KH:
Tiếng Anh: CN
Ngoại ngữ:
Tin học: B
Đơn vị công tác: Khoa Kinh tế
 
TTĐề tài
1 Cấp cơ sở (trường): Giáo trình Kinh tế Vĩ mô. Chủ nhiệm: TS. Phạm văn Thanh. Thành viên: Nguyễn Thu Thuỷ. Năm bắt đầu: 2016 - Năm kết thúc: 2018.
 
* Trong nước
TTBài báo, báo cáo
No records to display.
* Ngoài nước
TTBài báo, báo cáo
No records to display.
 
TTSách, giáo trình
No records to display.
 
TTHọ và tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnNăm bảo vệ
No records to display.
 
TTNăm nhậnHình thứcCơ quan khenSốNgày
1 2005 Giấy khen Sở Tài chính42/QĐ-STC27/4/2006
2 2006 Giấy khen Sở Tài chính31/QĐ-STC28/3/2007
3 2007 Bằng khen UBND Tỉnh Đồng Nai1143/QĐ-UBND9/4/2008
4 2007 Giấy khen Sở Tài chính28/QĐ-STC31/3/2008
5 2008 Giấy khen Sở Tài chính6/QĐ-STC20/1/2009
6 2008 Bằng khen UBND Tỉnh Đồng Nai2568/QĐ-UBND9/9/2009
7 2008 Bằng khen Bộ Tài chính648/QĐ-BTC31/3/2009
8 2009 Bằng khen UBND Tỉnh Đồng Nai1736/QĐ-UBND5/7/2010
9 2012 Giấy khen Sở Tài chính09/QĐ-STC15/1/2013

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

CÁC ĐƠN VỊ