Logo THÔNG TIN KHOA HỌC CÁ NHÂN
Họ và tên: Hồ Thị Luyên
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 21/10/1980
Chức vụ: Giảng viên (hạng III)
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo:
Diện chính sách: CBB
Ngạch/CDNN: Giảng viên
Trình độ đào tạo: Thạc sĩ; Chuyên ngành: Triết học; Tại: Trường ĐH Huế
Lĩnh vực NC Khoa học Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh
Chức danh KH:
Tiếng Anh: C
Ngoại ngữ:
Tin học: VP
Đơn vị công tác: Bộ môn Lý luận Chính trị
 
TTĐề tài
1 Cấp cơ sở (trường): Tài liệu tham khảo học phần Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin. Chủ nhiệm: Hồ Thị Luyên. Thành viên: Nguyễn Thị Hương, Lê Thị Huyền, Hồ Thị Luyên. Năm bắt đầu: 2013 - Năm kết thúc: 2014.
Minh chứng: Văn bản.
 
* Trong nước
TTBài báo, báo cáo
No records to display.
* Ngoài nước
TTBài báo, báo cáo
No records to display.
 
TTSách, giáo trình
No records to display.
 
TTHọ và tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnNăm bảo vệ
No records to display.
 
TTNăm nhậnHình thứcCơ quan khenSốNgày
1 2011 Hoàn thành tốt công tác nghiên cứu khoa học giai đoạn 2006- 2011
Minh chứng: Giấy khen.
Trường đại học Đồng Nai937/QĐ- ĐHĐN20/12/2011
2 2016 Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học
Minh chứng: Giấy khen.
Đại học Đồng nai633/QĐ- ĐHĐN01/7/2016

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

CÁC ĐƠN VỊ