Logo THÔNG TIN KHOA HỌC CÁ NHÂN
 
TTNăm nhậnHình thứcCơ quan khenSốNgày
1 2011 Hoàn thành tốt công tác nghiên cứu khoa học giai đoạn 2006- 2011
Minh chứng: Giấy khen.
Trường đại học Đồng Nai937/QĐ- ĐHĐN20/12/2011
2 2016 Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học
Minh chứng: Giấy khen.
Đại học Đồng nai633/QĐ- ĐHĐN01/7/2016

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

CÁC ĐƠN VỊ