Logo THÔNG TIN KHOA HỌC CÁ NHÂN
Họ và tên: Trần Đức Dũng
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 20/08/1975
Chức vụ: Giảng viên (hạng III)
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo:
Diện chính sách:
Ngạch/CDNN: Giảng viên
Trình độ đào tạo: Thạc sĩ; Chuyên ngành: Hệ thống thông tin; Tại: Trường ĐH KH Tự Nhiên
Lĩnh vực NC - Mã hóa mật mã và an toàn thông tin - Xử lý tiếng nói
Chức danh KH:
Tiếng Anh: CN
Ngoại ngữ:
Tin học: ThS
Đơn vị công tác: Khoa Sư phạm Khoa học Tự nhiên
 
TTĐề tài
1 Cấp cơ sở (trường): Giải pháp bảo mật của Oracle. Chủ nhiệm: Trần Đức Dũng. Năm bắt đầu: 2017 - Năm kết thúc: 2018.
2 Cấp cơ sở (trường): Soạn đề thi trắc nghiệm Tin học cơ sở. Chủ nhiệm: Trần Đức Dũng. Năm bắt đầu: 2016 - Năm kết thúc: 2017.
3 Cấp cơ sở (trường): Cơ chế bảo mật của Oracle. Chủ nhiệm: Trần Đức Dũng. Năm bắt đầu: 2015 - Năm kết thúc: 2016.
4 Cấp cơ sở (trường): Tài liệu tham khảo "Bài tập môn lập trình hướng đối tượng". Chủ nhiệm: Trần Đức Dũng. Năm bắt đầu: 2014 - Năm kết thúc: 2015.
5 Cấp cơ sở (trường): Tài liệu tham khảo môn học "Lập trình hướng đối tượng". Chủ nhiệm: Trần Đức Dũng. Năm bắt đầu: 2013 - Năm kết thúc: 2014.
 
* Trong nước
TTBài báo, báo cáo
No records to display.
* Ngoài nước
TTBài báo, báo cáo
No records to display.
 
TTSách, giáo trình
No records to display.
 
TTHọ và tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnNăm bảo vệ
No records to display.
 
TTNăm nhậnHình thứcCơ quan khenSốNgày
No records to display.

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

CÁC ĐƠN VỊ