Logo THÔNG TIN KHOA HỌC CÁ NHÂN
Họ và tên: Đỗ Thị Khắc Bình
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 16/12/1972
Chức vụ: Giảng viên (hạng III)
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo:
Diện chính sách:
Ngạch/CDNN: Giảng viên
Trình độ đào tạo: Thạc sĩ; Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh (MBA); Tại: Học Viện Công Nghệ Á Châu
Lĩnh vực NC
Chức danh KH:
Tiếng Anh: CN
Ngoại ngữ:
Tin học:
Đơn vị công tác: Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học & QHDN
 
TTĐề tài
1 Cấp cơ sở (trường): Tài liệu luyện thi chứng chỉ A - môn Đọc và Viết tiếng Anh. Chủ nhiệm: Đỗ Thị Khắc Bình. Năm bắt đầu: 2013 - Năm kết thúc: 2014.
Minh chứng: Bộ tài liệu .
2 Cấp cơ sở (trường): Tài liệu luyện thi chứng chỉ A - môn Nghe tiếng Anh. Chủ nhiệm: Đỗ Thị Khắc Bình. Năm bắt đầu: 2014 - Năm kết thúc: 2015.
Minh chứng: Bộ tài liệu .
3 Cấp cơ sở (trường): Tài liệu luyện thi chứng chỉ B - môn Nghe tiếng Anh. Chủ nhiệm: Đỗ Thị Khắc Bình. Năm bắt đầu: 2015 - Năm kết thúc: 2016.
Minh chứng: Bộ tài liệu .
4 Cấp cơ sở (trường): Công tác quản lý dạy học tiếng Anh tại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học, trường Đại học Đồng Nai . Chủ nhiệm: Đỗ Thị Khắc Bình. Năm bắt đầu: 2016 - Năm kết thúc: 2017.
Minh chứng: Tài liệu .
5 Cấp cơ sở (trường): Tài liệu ôn thi chứng chỉ A - môn Nghe tiếng Anh. Chủ nhiệm: Đỗ Thị Khắc Bình. Năm bắt đầu: 2017 - Năm kết thúc: 2018.
Minh chứng: Bộ tài liệu .
 
* Trong nước
TTBài báo, báo cáo
No records to display.
* Ngoài nước
TTBài báo, báo cáo
No records to display.
 
TTSách, giáo trình
No records to display.
 
TTHọ và tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnNăm bảo vệ
No records to display.
 
TTNăm nhậnHình thứcCơ quan khenSốNgày
1 2015 Bằng khen
Minh chứng: Bằng khen.
UBND Tỉnh Đồng Nai752/QĐ-UBND31/03/2015
2 2015 Bằng khen
Minh chứng: Bằng khen.
UBND Tỉnh Đồng Nai2650/QĐ-UBND03/09/2015
3 2015 Giấy khen
Minh chứng: Giấy khen.
Đảng ủy trường Đại học Đồng Nai607/QĐ-ĐU22/12/2015
4 2016 Giấy khen
Minh chứng: Giấy khen.
Đảng ủy trường Đại học Đồng Nai676/QĐ-ĐUĐHĐN06/12/2016
5 2018 Giấy khen
Minh chứng: Giấy khen.
Đảng ủy trường Đại học Đồng Nai818/QĐ-ĐUĐHĐN03/7/2018

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

CÁC ĐƠN VỊ