Logo THÔNG TIN KHOA HỌC CÁ NHÂN
 
TTTên học phần/môn họcNămĐối tượngNơi dạy
1 Tiếng Anh thương mại, Tiếng Anh chuyên ngành quảng cáo và tiếp thị 2014Sinh viên khoa Ngoại ngữĐại học Đồng Nai
2 Tiếng Anh thương mại, Tiếng Anh chuyên ngành Kế toán 2015Sinh viên khoa Ngoại ngữĐại học Đồng Nai
3 Tiếng Anh thương mại, Tiếng Anh chuyên ngành quảng cáo và tiếp thị, Tiếng Anh về bán hàng 2016Sinh viên khoa Ngoại ngữĐại học Đồng Nai
4 Tiếng Anh thương mại, Tiếng Anh chuyên ngành quảng cáo và tiếp thị, Tiếng Anh về bán hàng 2017Sinh viên khoa Ngoại ngữĐại học Đồng Nai
5 Tiếng Anh chuyên ngành quảng cáo và tiếp thị 2018Sinh viên khoa Ngoại ngữĐại học Đồng Nai

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

CÁC ĐƠN VỊ