Logo THÔNG TIN KHOA HỌC CÁ NHÂN
 
TTĐề tài
1 Cấp cơ sở (trường): Tài liệu luyện thi chứng chỉ A - môn Đọc và Viết tiếng Anh. Chủ nhiệm: Đỗ Thị Khắc Bình. Năm bắt đầu: 2013 - Năm kết thúc: 2014.
Minh chứng: Bộ tài liệu .
2 Cấp cơ sở (trường): Tài liệu luyện thi chứng chỉ A - môn Nghe tiếng Anh. Chủ nhiệm: Đỗ Thị Khắc Bình. Năm bắt đầu: 2014 - Năm kết thúc: 2015.
Minh chứng: Bộ tài liệu .
3 Cấp cơ sở (trường): Tài liệu luyện thi chứng chỉ B - môn Nghe tiếng Anh. Chủ nhiệm: Đỗ Thị Khắc Bình. Năm bắt đầu: 2015 - Năm kết thúc: 2016.
Minh chứng: Bộ tài liệu .
4 Cấp cơ sở (trường): Công tác quản lý dạy học tiếng Anh tại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học, trường Đại học Đồng Nai . Chủ nhiệm: Đỗ Thị Khắc Bình. Năm bắt đầu: 2016 - Năm kết thúc: 2017.
Minh chứng: Tài liệu .
5 Cấp cơ sở (trường): Tài liệu ôn thi chứng chỉ A - môn Nghe tiếng Anh. Chủ nhiệm: Đỗ Thị Khắc Bình. Năm bắt đầu: 2017 - Năm kết thúc: 2018.
Minh chứng: Bộ tài liệu .

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

CÁC ĐƠN VỊ