Logo THÔNG TIN KHOA HỌC CÁ NHÂN
 
TTSách, giáo trình
1 Quản lý ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học ở trường trung học phổ thông. Chủ biên: Trần Minh Hùng. Nơi xuất bản: Trường Đại học Huế. Năm: 2014

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

CÁC ĐƠN VỊ