Logo THÔNG TIN KHOA HỌC CÁ NHÂN
 
TTNăm nhậnHình thứcCơ quan khenSốNgày
1 2013 Huân chương Lao động hạng 3 Chủ tịch Nước334/QĐ-CTN7/2/2013
2 2011 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ Thủ tướng Chính phủ2009/QĐ-TTg 11/11/2011
3 2014 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ Thủ tướng Chính phủ1387/QĐ-TTg 12/8/2014
4 2004 Chiến sĩ thi đua cấp Tỉnh UBND tỉnh Đồng Nai3152/QĐ.UBT 14/7/2004
5 2009 Chiến sĩ thi đua cấp Tỉnh UBND tỉnh Đồng Nai2568/QĐ.UBT 9/9/2009
6 2015 Chiến sĩ thi đua cấp Tỉnh UBND tỉnh Đồng Nai752/QĐ-UBND 31/3/2015
7 2010 Bằng khen Bộ Giáo dục và Đào tạo5003/QĐ-BGDĐT 5/11/2010
8 2011 Bằng khen UBND tỉnh Đồng Nai2467/QĐ-UBND 28/9/2011
9 2012 Bằng khen UBND tỉnh Đồng Nai951/QĐ-UBND5/4/2012
10 2014 Bằng khen Liên đoàn Lao động Việt Nam298/QĐKT-LĐLĐ 23/7/2014
11 2015 Bằng khen UBND tỉnh Đồng Nai1539/QĐ-UBND 10/6/2015
12 2015 Bằng khen UBND tỉnh Đồng Nai2650/QĐ-UBND 3/9/2015
13 2015 Bằng khen UBND tỉnh Đồng Nai4181/QĐ-UBND 23/12/2015
14 2016 Bằng khen UBND tỉnh Đồng Nai3243/QĐ-UBND 6/10/2016
15 2018 Bằng khen UBND tỉnh Đồng Nai3891/QĐ-UBND 6/11/2018

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

CÁC ĐƠN VỊ