Logo THÔNG TIN KHOA HỌC CÁ NHÂN
 
TTĐề tài
1 Cấp cơ sở (trường): Ứng dụng kiến thức Tâm lý học quản lý vào công tác quản lý trong nhà trường. Chủ nhiệm: Trần Minh Hùng. Năm bắt đầu: 2005 - Năm kết thúc: 2006.
2 Cấp cơ sở (trường): Quản lý việc nâng cao trình độ về CNTT cho đội ngũ cán bộ, giảng viên Trường CĐSP Đồng Nai. Chủ nhiệm: Trần Minh Hùng. Năm bắt đầu: 2006 - Năm kết thúc: 2007.
3 Cấp cơ sở (trường): Đổi mới hình thức đánh giá đối với môn tin học quản lý cơ bản dành cho lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý. Chủ nhiệm: Trần Minh Hùng. Năm bắt đầu: 2007 - Năm kết thúc: 2008.
4 Cấp cơ sở (trường): Xây dựng và quản lý hệ thống website tương thích đa thiết bị phục vụ công tác quản lý tại trường Đại học Đồng Nai. Chủ nhiệm: Trần Minh Hùng. Năm bắt đầu: 2015 - Năm kết thúc: 2016.
5 Cấp cơ sở (trường): Xây dựng hệ dữ liệu nâng cao chất lượng giáo dục kỹ năng sống cho sinh viên trường Đại học Đồng Nai. Chủ nhiệm: Trần Minh Hùng. Năm bắt đầu: 2016 - Năm kết thúc: 2017.
6 Cấp tỉnh: Xây dựng phòng thí nghiệm ảo môn Vật lý đại cương. Chủ nhiệm: Trần Minh Hùng. Năm bắt đầu: 2015 - Năm kết thúc: 2017.

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

CÁC ĐƠN VỊ