Logo THÔNG TIN KHOA HỌC CÁ NHÂN
 
TTHọ và tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnNăm bảo vệ
1 Nguyễn Đức Nam
Đề tài: Các biện pháp quản lý của hiệu trưởng trong việc nâng cao chất lượng học tập cho học sinh dân tộc thiểu số ở các trường THPT miền núi, tỉnh Phú Yên
Trách nhiệm: Hướng dẫn
Thạc sĩTrường Đại học Sư phạm– Đại học Huế20122013
2 Phan Đại Thắng
Đề tài: Các biện pháp quản lý hoạt động tự học của sinh viên Trường Đại học Xây dựng Miền Trung đáp ứng yêu cầu đào tạo theo hệ thống tín chỉ
Trách nhiệm: Hướng dẫn
Thạc sĩ Trường Đại học Sư phạm– Đại học Huế20122013
3 Lê Quốc Huy
Đề tài: Biện pháp quản lý đội ngũ giáo viên chủ nhiệm lớp của Hiệu trưởng trường trung học phổ thông huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên
Trách nhiệm: Hướng dẫn
Thạc sĩ Trường Đại học Sư phạm– Đại học Huế20122013
4 Phạm Thanh Thúy
Đề tài: Biện pháp quản lý giáo dục đạo đức cho học viên tại các Trung tâm giáo dục thường xuyên cấp huyện, tỉnh Tây Ninh trong thời kỳ hội nhập quốc tế
Trách nhiệm: Hướng dẫn
Thạc sĩ Trường Đại học Sư phạm Hà Nội20132014
5 Lại Thị Ngọc Duyên
Đề tài: Biện pháp quản lý giáo dục kỹ năng sống cho sinh viên Trường Đại học Đồng Nai
Trách nhiệm: Hướng dẫn
Thạc sĩTrường Đại học Sư phạm-Đại học Huế20142015
6 Quang Vĩnh Thảo
Đề tài: Biện pháp quản lý công tác thi đua, khen thưởng trong các trường THPT tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Trách nhiệm: Hướng dẫn
Thạc sĩ Trường Đại học Sư phạm– Đại học Huế20142015
7 Phạm Thái Sơn
Đề tài: Biện pháp quản lý công tác phổ cập giáo dục Tiểu học đúng độ tuổi tại tỉnh Bình Phước
Trách nhiệm: Hướng dẫn
Thạc sĩ Trường Đại học Sư phạm– Đại học Huế20142015
8 Nguyễn Quang Hưng
Đề tài: Biện pháp quản lý công tác thanh tra chuyên môn trường trung học phổ thông tại tỉnh Bình Phước
Trách nhiệm: Hướng dẫn
Thạc sĩ Trường Đại học Sư phạm– Đại học Huế20142015
9 Trần Xuân Trúc
Đề tài: Biện pháp quản lý giáo dục kỹ năng sống cho học sinh các trường trung học phổ thông ở huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai
Trách nhiệm: Hướng dẫn
Thạc sĩTrường Đại học Sư phạm– Đại học Huế20142015
10 Trịnh Thị Linh Thảo
Đề tài: Biện pháp quản lý hoạt động dạy học môn Tin Học ở các trường THPT tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Trách nhiệm: Hướng dẫn
Thạc sĩTrường Đại học Sư phạm– Đại học Huế 20172018
11 Nguyễn Ngọc Trúc Quỳnh
Đề tài: Biện pháp quản lý hoạt động giáo dục đạo đức cho sinh viên Trường Đại học Đồng Nai
Trách nhiệm: Hướng dẫn
Thạc sĩTrường Đại học Sư phạm-Đại học Huế20172018
12 Hoàng Quốc Huy
Đề tài: Phát triển đội ngũ Tổ trưởng chuyên môn các trường Trung học cơ sở Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Trách nhiệm: Hướng dẫn
Thạc sĩ Trường Đại học Sài Gòn20172018
13 Nguyễn Thị Liễu
Đề tài: Quản lí hoạt động trải nghiệm sáng tạo ở các trường THCS quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Trách nhiệm: Hướng dẫn
Thạc sĩ Trường Đại học Sài Gòn20172018

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

CÁC ĐƠN VỊ