Logo THÔNG TIN KHOA HỌC CÁ NHÂN
 
TTĐề tài
1 Cấp cơ sở (trường): Rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh các trường THCS tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Chủ nhiệm: Phạm Văn Thanh. Năm bắt đầu: 2012 - Năm kết thúc: 2013.
2 Cấp cơ sở (trường): Thực trạng và một số giải pháp nhằm giảm thiểu tình trạng bạo lực học đường trong trường THCS trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Chủ nhiệm: Phạm Văn Thanh, Lê Kính Thắng. Năm bắt đầu: 2013 - Năm kết thúc: 2014.
3 Cấp cơ sở (trường): Từ loại tiếng Việt – Những vấn đề lý luận và thực tiễn. Chủ nhiệm: Lê Kính Thắng. Năm bắt đầu: 2014 - Năm kết thúc: 2015.
4 Cấp cơ sở (trường): Cấu trúc tham tố và cấu trúc cú pháp của vị từ trạng thái tiếng Việt. Chủ nhiệm: Lê Kính Thắng. Thành viên: Phạm Hồng Hải. Năm bắt đầu: 2016 - Năm kết thúc: 2016.
5 Cấp tỉnh: Triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng ở các trường THCS trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Chủ nhiệm: Phạm Văn Thanh, Lê Kính Thắng. Năm bắt đầu: 2015 - Năm kết thúc: 2017.
6 Cấp nhà nước: Nghiên cứu vấn đề sử dụng ngôn ngữ ở vùng dân tộc thiểu số. Chủ nhiệm: Nguyễn Văn Khang. Thành viên: Lê Kính Thắng, ..... Năm bắt đầu: 2017 - Năm kết thúc: 2019.
7 Cấp bộ: Ngôn ngữ học ứng dụng và việc ứng dụng Việt ngữ học vào lĩnh vực giảng dạy Ngữ văn ở trường phổ thông. Chủ nhiệm: Bùi Mạnh Hùng. Thành viên: Nguyễn Thị Ngọc Thúy, Lê Kính Thắng. Năm bắt đầu: 2011 - Năm kết thúc: 2013.

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

CÁC ĐƠN VỊ