Logo THÔNG TIN KHOA HỌC CÁ NHÂN
 
TTNăm nhậnHình thứcCơ quan khenSốNgày
1 2015 Bằng khen Thủ tướng chính phủ177/QĐ-TTg03/2/2015
2 2012 Chiến sĩ thi đua cấp Tỉnh UBND tỉnh Đồng Nai388/QĐ-UBND04/2/2012
3 2015 Chiến sĩ thi đua cấp Tỉnh UBND tỉnh Đồng Nai1968/QĐ-UBND14/7/2015
4 2006 Bằng khen Bộ GD&ĐT6855/QĐ-BGD&ĐT16/11/2006
5 2006 Bằng khen UBND tỉnh Đồng Nai4557/QĐ-UBND11/5/2006
6 2008 Bằng khen UBND tỉnh Đồng Nai827/QĐ-UBND19/3/2008
7 2012 Bằng khen Liên đoàn LĐ tỉnh Đồng Nai686/QĐKT-LĐLĐ6/8/2012
8 2013 Bằng khen UBND tỉnh Đồng Nai2694/QĐ-UBND27/8/2013
9 2014 Bằng khen Tỉnh ủy tỉnh Đồng Nai741-QĐ/TU22/9/2014
10 2015 Bằng khen UBND tỉnh Đồng Nai1968/QĐ-UBND03/9/2015
11 2016 Bằng khen UBND tỉnh Đồng Nai2343/QĐ-UBND06/10/2016

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

CÁC ĐƠN VỊ