Logo THÔNG TIN KHOA HỌC CÁ NHÂN
 
TTTên học phần/môn họcNămĐối tượngNơi dạy
1 Cấu trúc từ và từ loại tiếng Việt 2011Học viên cao học NNHTrường ĐHSP TP. Hồ Chí Minh
2 Ngôn ngữ học đối chiếu 2012sinh viên đại họcTrường Đại học Đồng Nai
3 Từ pháp học tiếng Việt 2012sinh viên đại họcTrường Đại học Đồng Nai
4 Ngữ pháp tiếng Việt 2011sinh viên đại họcTrường Đại học Đồng Nai
5 Dẫn luận ngôn ngữ học 2013sinh viên đại họcTrường Đại học Đồng Nai
6 Ngữ dụng học 2011sinh viên đại họcTrường Đại học Đồng Nai
7 Ngữ nghĩa của câu 2016sinh viên đại họcTrường Đại học Đồng Nai
8 Các vấn đề về ngữ nghĩa học 2021học viên cao họcTrường Đại học Sài Gòn

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

CÁC ĐƠN VỊ