Logo THÔNG TIN KHOA HỌC CÁ NHÂN
 
TTHọ và tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnNăm bảo vệ
1 Phạm Hồng Hải
Đề tài: Cấu trúc tham tố tính từ trong tiếng Việt
Trách nhiệm: Hướng dẫn chính
Thạc sĩTrường ĐH KHXH&NV TP. Hồ Chí Minh20122013
2 Nguyễn Thị Nhung
Đề tài: Về tham tố đứng sau vị từ trạng thái tiếng Việt - Xét từ phương diện cú pháp và ngữ nghĩa
Trách nhiệm: Hướng dẫn chính
Thạc sĩTrường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh20142014
3 Nguyễn Công Nguyên
Đề tài: Hiện tượng danh hóa trong tiếng Nhật (so sánh với những đơn vị tương đương trong tiếng Việt)
Trách nhiệm: Hướng dẫn chính
Thạc sĩTrường ĐH KHXH&NV TP. Hồ Chí Minh20182019
4 Phạm Hồng Hải
Đề tài: Cấu trúc tham tố của tính từ trong tiếng Việt (Đối chiếu với cấu trúc tương đương trong tiếng Anh)
Trách nhiệm: Hướng dẫn 1
Tiến sĩTrường ĐH KHXH&NV TP. Hồ Chí Minh20132018
5 Bùi Thị Kim Loan
Đề tài: Diễn ngôn quảng cáo tiếng Việt từ góc độ phân tích diễn ngôn (so sánh với tiếng Anh)
Trách nhiệm: Hướng dẫn độc lập
Tiến sĩTrường ĐH KHXH&NV TP. Hồ Chí Minh20162020

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

CÁC ĐƠN VỊ