Logo THÔNG TIN KHOA HỌC CÁ NHÂN
 
TTTên học phần/môn họcNămĐối tượngNơi dạy
1 Cơ học 2012Sinh viênTrường Đại học Đồng Nai
2 Vật lý đại cương 2012Sinh viênTrường Đại học Đồng Nai
3 Thí nghiệm vật lý đại cương 2012Sinh viênTrường Đại học Đồng Nai
4 Quang học 2015Sinh viênTrường Đại học Đồng Nai
5 Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên 2018Sinh viênTrường Đại học Đồng Nai
6 Lý luận dạy học 2018Sinh viênTrường Đại học Đồng Nai
7 Bài tập vật lý phổ thông 2019Sinh viên chính quy, học viên liên thôngTrường Đại học Đồng Nai

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

CÁC ĐƠN VỊ