Logo THÔNG TIN KHOA HỌC CÁ NHÂN
 
Bậc đào tạoHệ đào tạoNơi đào tạoNgành họcNăm tốt nghiệp
Đại họcChính quyTrường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí MinhVật lý2005
Cao họcChính quyTrường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí MinhVật lý nguyên tử hạt nhân và năng lượng cao2010

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

CÁC ĐƠN VỊ