Logo THÔNG TIN KHOA HỌC CÁ NHÂN
 
TTNăm nhậnHình thứcCơ quan khenSốNgày
1 2009 Bằng khen Bộ trưởng Bộ GD&ĐT9008/QĐ/BGD&ĐT29/12/2009
2 2015 Giấy khen trường Đại học Đồng Nai1063/QĐ-ĐHĐN16/11/2015
3 2016 Giấy khen trường Đại học Đồng Nai976/QĐ-ĐHĐN10/10/2016
4 2017 Giấy khen trường Đại học Đồng Nai536/QĐ-ĐHĐN29/05/2017
5 2018 Bằng Khen Hội Vật lý Việt Nam524/HVLVN21/04/2018
6 2018 Giấy khen trường Đại học Đồng Nai1404/QĐ-ĐHĐN16/11/2018
7 2018 Bằng khen Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai4097/QĐ-UBND19/11/2018

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

CÁC ĐƠN VỊ