Logo THÔNG TIN KHOA HỌC CÁ NHÂN
 
TTTên học phần/môn họcNămĐối tượngNơi dạy
1 Cơ sở lý thuyết trường lượng tử 2014Sinh viên ĐH SP Vật lýTrường Đại học Đồng Nai
2 Vật lý lượng tử 2015Sinh viên ĐH&CĐ SP Vật lýTrường Đại học Đồng Nai
3 Cơ học lượng tử 2016Sinh viên ĐH&CĐ SP Vật lýTrường Đại học Đồng Nai
4 Điện động lực học 2015Sinh viên ĐH SP Vật lýTrường Đại học Đồng Nai
5 Toán cho Vật lý 2015Sinh viên ĐH&CĐ SP Vật lýTrường Đại học Đồng Nai
6 Toán cao cấp 3 2015Sinh viên ĐH&CĐ SP Vật lýTrường Đại học Đồng Nai
7 Thiên văn học đại cương 2016Sinh viên ĐH SP Vật lýTrường Đại học Đồng Nai
8 Tham quan và thực hành quan sát Thiên văn 2016Sinh viên ĐH SP Vật lýTrường Đại học Đồng Nai

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

CÁC ĐƠN VỊ