Logo THÔNG TIN KHOA HỌC CÁ NHÂN
 
TTTênLĩnh vựcNăm nhậnSốNơi cấp
1 Thưởng công trình toán học
Minh chứng: http://viasm.edu.vn/npdm/thuong-cong-trinh
Toán học20156330/QĐ-BGDDTBộ Giáo dục và Đào tạo
2 Thưởng công trình toán học
Minh chứng: http://viasm.edu.vn/npdm/thuong-cong-trinh
Toán học20174360/QĐ-BGDDTBộ Giáo dục và Đào tạo
3 Học bổng Odon Vallet
Minh chứng: https://rvn-vallet.org/wp-content/uploads/2017/07/Danh_sach_nhan_hoc_bong_2017_SauDH.pdf
Nghiên cứu khoa học2017 Tổ chức “Gặp Gỡ Việt Nam”
4 Thưởng công trình Toán học
Minh chứng: http://viasm.edu.vn/npdm/thuong-cong-trinh
Toán học2018100/QĐ-VNCCCTBộ Giáo dục và Đào tạo

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

CÁC ĐƠN VỊ