Logo THÔNG TIN KHOA HỌC CÁ NHÂN
 
TTTên học phần/môn họcNămĐối tượngNơi dạy
1 Giáo dục Thể chất 1985Sinh viên Cao đẳngTrường Cao đẳng Sư Phạm Đồng Nai
2 Giáo dục Thể chất 2010Sinh viên Đại học, Cao đẳngTrường Đại học Đồng Nai

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

CÁC ĐƠN VỊ