Logo THÔNG TIN KHOA HỌC CÁ NHÂN
 
Bậc đào tạoHệ đào tạoNơi đào tạoNgành họcNăm tốt nghiệp
Cao đẳngChính quyTrường Cao đẳng Sư phạm Thể dục Trung ương 2Giáo dục thể chất1985
Đại họcChuyên tu tại chứcTrường Đại học Thể dục thể thao 2Giáo dục thể chất1991
Cao họcChính quyTrường Đại học TDTT TP.HCM liên kết với Học viện TDTT Quảng Châu - Trung QuốcGiáo dục thể chất2012

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

CÁC ĐƠN VỊ