Logo THÔNG TIN KHOA HỌC CÁ NHÂN
 
TTĐề tài
1 Cấp cơ sở (trường): Thiết kế và ứng dụng mô hình truyền điện không dây sử dụng trong dạy học . Chủ nhiệm: Ngô Thạch Tín. Năm bắt đầu: 2014 - Năm kết thúc: 2015.

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

CÁC ĐƠN VỊ