Logo THÔNG TIN KHOA HỌC CÁ NHÂN
 
TTNăm nhậnHình thứcCơ quan khenSốNgày
1 2010 Cán bộ đoàn tiêu biểu tỉnh Đồng Nai năm 2010 Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Tỉnh Đồng Nai250 CN/TĐ15/11/2010
2 2011 Chiến sĩ thi đua cơ sở Trường Đại học Đồng Nai640/QĐ-ĐHĐN 20/9/2011
3 2012 Chiến sĩ thi đua cơ sở Trường Đại học Đồng Nai459/QĐ-ĐHĐN6/8/2012
4 2012 Có thành tích tốt trong công tác đào tạo – Bồi dưỡng đội tuyển olympic vật lý Trường Đại học Đồng Nai721/QĐKT06/11/2012
5 2013 Chiến sĩ thi đua cơ sở Trường Đại học Đồng Nai476/QĐ-ĐHĐN 17/7/2013
6 2016 Chiến sĩ thi đua cơ sở Trường Đại học Đồng Nai633/QĐ-ĐHĐN 01/07/2016
7 2017 Chiến sĩ thi đua cơ sở Trường Đại học Đồng Nai786/QĐ-ĐHĐN 08/08/2017
8 2018 Chiến sĩ thi đua cơ sở Trường Đại học Đồng Nai971/QĐ-ĐHĐN 22/08/2018

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

CÁC ĐƠN VỊ