Logo THÔNG TIN KHOA HỌC CÁ NHÂN
 
TTTên học phần/môn họcNămĐối tượngNơi dạy
1 Kỹ thuật điện 2012Sinh viên - Đại học sư phạm Vật lýTrường Đại học Đồng Nai
2 Vô tuyến điện đại cương 2014Sinh viên - Đại học sư phạm Vật lýTrường Đại học Đồng Nai
3 Thí nghiệm Vô tuyến điện đại cương 2015Sinh viên - Đại học sư phạm Vật lýTrường Đại học Đồng Nai
4 Điện tử học 2015Sinh viên - Cao đẳng sư phạm Vật lýTrường Đại học Đồng Nai

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

CÁC ĐƠN VỊ