Logo THÔNG TIN KHOA HỌC CÁ NHÂN
 
TTNăm nhậnHình thứcCơ quan khenSốNgày
1 2009 Hiến máu tình nguyện năm 2008 UBND tỉnh Đồng Nai1266/QĐ-UBND07/5/2009
2 2009 Chiến dịch thanh niên tình nguyện Hè năm 2009 UBND Tỉnh Đồng Nai2030/QĐ-UBND15/8/2009
3 2010 Hiến máu tình nguyện năm 2009 UBND Tỉnh Đồng Nai763/QĐ-UBND31/3/2010
4 2010 Giấy khen Sở Tài Chính năm 2009 Sở Tài Chính23 /QĐ-STC20/01/2010
5 2010 Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2009 Sở Tài Chính23/QĐ-STC20/01/2010
6 2011 Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2010 Sở Tài Chính11/QĐ-STC29/01/2011
7 2012 Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2011 Sở Tài Chính01/QĐ-STC06/01/2012
8 2012 Bằng khen Bộ Tài Chính năm 2011 Bộ Tài Chính1261/QĐ-BTC21/5/2012
9 2012 Bằng khen Trung Ương Đoàn (Nhiệm kỳ 2007 – 2012) TW Đoàn367QĐ/TWĐTN01/6/2012
10 2017 Hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2016-2017 ĐH học Đồng Nai786/QĐ-ĐHĐN08/8/2017
11 2019 Chiến sĩ thi đua cơ sở Trường ĐH Đồng Nai835/QĐ-ĐHĐN12/07/2019

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

CÁC ĐƠN VỊ