Logo THÔNG TIN KHOA HỌC CÁ NHÂN
 
TTTên học phần/môn họcNămĐối tượngNơi dạy
1 Tin học văn phòng 2014Trung CấpTrường Trung cấp Kinh tế Đồng Nai
2 Quản trị sản suất 2017Đại họcTrường Đại Học Đồng Nai
3 Kinh tế vi mô 2018Cao đẳngTrường ĐH Đồng Nai

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

CÁC ĐƠN VỊ