Logo THÔNG TIN KHOA HỌC CÁ NHÂN
 
Ngày bắt đầuNgày kết thúcNơi công tácCông việcGhi chú
11/11/2014 Trường ĐH Đồng NaiGiáo viên trung học/ chuyên viên 
01/9/200610/11/2014Trường Trung Cấp Kinh Tế Đồng NaiGiáo viên trung học, Giáo viên kiêm nhiệm (Từ 09/2012 đến 10/11/2014 giữ chức vụ Phó Phòng tào tạo trường TC Kinh Tế Đòng Nai) 

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

CÁC ĐƠN VỊ