Logo THÔNG TIN KHOA HỌC CÁ NHÂN
 
TTĐề tài
1 Cấp khoa: Thiết kế trò chơi vận động âm nhạc dành cho trẻ mầm non (Tài liệu tham khảo dành cho sinh viên ngành mầm non). Chủ nhiệm: Lương Thị Kim Thuận. Năm bắt đầu: 2016 - Năm kết thúc: 2017.
2 Cấp khoa: Ứng dụng một số động tác phụ họa vào tiết học hát cho học sinh lớp 7. (Tài liệu tham khảo dành cho giáo viên Âm nhạc THCS. Chủ nhiệm: Lương Thị Kim Thuận. Năm bắt đầu: 2017 - Năm kết thúc: 2018.

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

CÁC ĐƠN VỊ