Logo THÔNG TIN KHOA HỌC CÁ NHÂN
 
TTTên học phần/môn họcNămĐối tượngNơi dạy
1 Âm nhạc lớp 6, 7, 8 2017Học sinhTrường Phổ thông thực hành sư phạm, trường đại hoc đồng nai
2 Âm nhạc lớp 6, 7, 9 2018Học sinhTrường Phổ thông thực hành sư phạm, trường đại hoc đồng nai
3 nhạc cụ Organ 2018sinh viên Trường đại học đồng nai

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

CÁC ĐƠN VỊ